Today  you  can  see these  nice  earrings!

Lenth about  2  cm.

They  are   made  in China,

stone is  arfificial, they  look very good  in  warm summer weather  and  can be a nice present to a young   lady!

Namnet bärnsten kommer från lågtyskans Börnen som betyder bränna. Engelskans “amber” för tankarna till umbra och kan eventuellt förklaras av sammanblandning och missförstånd då även umbra kan hittas i liknande miljöer som bärnsten, dock inte i Östersjön. art bärnsten röda örhängen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *